พศจ.พระนครศรีอยุธยาร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.คณะสงฆ์วัดพนัญเชิง วรวิหาร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โดมเอนกประสงค์วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การรักษาศีล การแสดงพระธรรมเทศนา มีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหารได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสต่อไป 
................................................
ภาพประกอบ/FB วัดพนัญเชิง วรวิหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,834