พศจ.พระนครศรีอยุธยาร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.คณะสงฆ์วัดพนัญเชิง วรวิหาร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โดมเอนกประสงค์วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การรักษาศีล การแสดงพระธรรมเทศนา มีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหารได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสต่อไป 
................................................
ภาพประกอบ/FB วัดพนัญเชิง วรวิหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 121,346