ภารกิจวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ น.ถึง ๐๙.๓๐ น.
"พบพระสังฆาธิการใหม่" ในการประชุมอบรมพระสังฆาธิการใหม่ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิง วรวิหาร
เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมในพิธีมอบใบตราตั้งพระสังฆาธิการใหม่ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิง วรวิหาร


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 121,342