ขอเชิญร่วมงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,841