ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศบุพการีผู้ก่อสร้างและผู้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างวัด(ร้าง)ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อความเป็นสิริมงคล

           วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563  เวลา 10.30 น. ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)

เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณพระญาณไตรโลก 

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร/รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส  นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศบุพการีผู้ก่อสร้าง

และผู้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างวัด(ร้าง)ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสิริมงคล

พร้อมยกฐานะวัดร้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาปี 2563 โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีจุดธูปเทียนหน้ารายชื่อบุพการีบุคคล  เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง ประธานทอดผ้า

พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล อนุโมทนาเจริญพระพุทธมนต์ ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร

และถวายภัตตาหารเพล จนเสร็จพิธี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,941