สวัสดี​ปีใหม่​รอง​เจ้าคณะ​อำ​เภอ​พระนคร​ศรี​อยุธยา​​ เจ้าอาวาส​วัดใหญ่​ชัย​มงคล​ เนื่องใ​นวาระ​ขึ้น​ปี​ใหม่​๒๕๖๔​

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ นายประดับ​ โพธิ​กาญจวัตร​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​พระ​พุทธศาสนา​จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคคลากร​ เข้ากราบสวัสดี​ปีใหม่​พร้อมถวายของขวัญส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่​พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อขอพรและคำแนะนำในการบริหารกิจการงานของคณะสงฆ์​จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ให้เป็นไปด้วยดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,900