ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดสว่างอารมณ์ อำเภอบางไทร

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมกรรมการพิจารณาการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดสว่างอารมณ์ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เจ้าคณะอำเภอเสนา เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูประทีปวัชราภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางไทร ร่วมในการประชุม ในการนี้ มีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนของวัดสว่างอารมณ์ได้ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,294