ไฟไหม้กุฏิวัดปทุมวัน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนุชสรา พุ่มจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นางบุษราภรณ์ ตรีณาวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวเสาวลักษณ์ พานนาค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เดินทางไปนมัสการพระครูวิศาลพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดปทุมวัน หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีเกิดเพลิงไหม้กุฏิวัดปทุมวัน พระคุณท่านได้โปรดเมตตา แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น.ขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดมนต์อยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ชั้นล่าง ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวันเสียชีวิตของญาติโยมคนหนึ่ง ขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดมนต์ให้พร  พระสงฆ์รูปหนึ่งที่อยู่ในพิธีได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณคัตเอาต์ไฟ หน้ากุฏิหลังที่ ๑ กุฏิหลังดังกล่าวมีผ้าไตรจีวรวางกองอยู่จำนวนมาก ทำให้เกิดประกายไฟตกลงไปไหม้ผ้าไตรจีวรที่วางกองอยู่ พร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนรีบนำถังดับเพลิงดับไฟ แต่ไม่สามารถดับไฟได้      จึงเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไปไหม้อีก ๒ หลังที่อยู่ติดกัน กุฏิทั้ง ๓ หลัง สร้างด้วยไม้สักทอง  สร้างมาแล้วประมาณ 15 ปี คาดว่ามูลค่าความเสียหายที่ไฟไหม้ครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
วัดปทุมวัน เป็นวัดที่มีเสนาสนะจัดว่า เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในวัดมีพระภิกษุ จำนวน ๑๔ รูป สามเณร ๔ รูป เป็นวัดที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ในจำนวนพระภิกษุ ๑๔ รูป มี ๑๐ รูปที่เป็นครูพระสอนศีลธรรม  พระครูวิศาลพัฒนกิจ นอกจากจะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปทุมวัน แล้ว ท่านยังดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลคู้สลอด อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

....................................................
ข่าว/ภาพ บุษราภรณ์ ตรีณาวงษ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,302