วัดวชิรธรรมาราม

 วัดวชิรธรรมมาราม (Wat Wachira Thammaram) พุทธอุทยานที่มีความโดดเด่นด้วยรูปหล่อหลวงพ่อทวดสีทององค์ใหญ่หน้าตักขนาด ๒๔ เมตร สูง ๕๑ เมตร ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า ๒๐๐ ไร่ ณ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติวัด เป็นวัดสร้างใหม่ ที่ อุ๊ กรุงสยามเป็นผู้สร้าง โครงการพุทธอุทยานมหาราชเกิดจากความตั้งใจของ คุณวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ (อุ๊ กรุงสยาม)ประธานมูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์ซึ่งต้องการเห็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ ตามหลักการ "บวร" ได้แก่บ้าน วัด โรงเรียน และต้องการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงส่งเสริมคุณธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิธียั่งยืนอีกทั้งยังมีปณิธานแน่วแน่ที่จะดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม โครงการนี้ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ ๔๔ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (ถนนสายเอเชีย)ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนรอยต่อของอำเภอบางปะหันและอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องกับอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองฯ จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงได้ชื่อว่าพุทธอุทยานมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล คุณวัชรพงศ์ได้ซื้อที่ดินจำนวน ๒๐๐ไร่และได้สร้างรูปเหมือนสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดขนาดหน้าตักกว้าง๒๔ เมตร ความสูงรวมฐาน ๕๑ เมตร สร้างจากปูนหุ้มสัมฤทธิ์เคลือบสีทอง ทั้งองค์นับได้ว่าเป็นรูปเหมือนพระสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตามประวัติศาสตร์ หลวงพ่อทวดเคยเดินทางมาพำนักที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเวลาหลายปี 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 450,984