ผู้บริหารและบุคลากร
 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายปวรุตม์ ฐิติพงศิริกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางสาวนุชสรา พุ่มจำปา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
นางกัญญา หาแสงศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายศาสนสมบัติ

 

นางสาวสุกัญญา อุตสาหประดิษฐ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวบุษราภรณ์ ตรีณาวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนิชรา ทองเย็น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณัฏฐ์ รังสิยานนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวแซน  พรหมมา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวณัฏฐนันธ์ นวลจันทร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายพิษณุ ตระการฤทธา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางนงลักษณ์ อุทัยธรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
                                    

        

  นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี   
     นักวิชาการศาสนา  

 นางสาวพัชราภรณ์ พุ่มหนู   
 
        เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์          

   นางสาวธนพร กาญจนพุทธกร
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

  นาง.....
พนักงานทำความสะอาด

นายอภิเชษฐ์ ทองกวาว
พนักงานขับรถยนต์

 

นายวรพัทธ์ ชลูดดง
พนักงานขับรถยนต์


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 450,984