ภารกิจวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ น.ประชุมสัมมนา เพื่อนิเทศ ติดตามกำกับคุณภาพเพื่อการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
                    ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 451,070