ภารกิจวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. นมัสการ พระปริยัติสารสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เพื่อนมัสการหารือข้อศาสนกิจที่จะสนองงาน                                  คณะสงฆ์จังหวัด เนื่องในโอกาสที่พระคุณท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 450,984