ภารกิจวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 450,984