ภารกิจวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วัดชีปะขาวและวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมกรณีทางวัดชีปะขาว ส่งมอบงานการซ๋อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์วัดชีปะขาว อำเภอบางปะอิน งวดงานงวดสุดท้าย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมกรณีทางวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบงานซ๋อมแซมพระอารามหลวง


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 450,984