ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับรองนายกรัฐมนตรีศรีลังกา

เมื่อวันที่ 1 กันยายนพฤษภาคม 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับรองนายกรัฐมนตรีศรีลังกา เนื่อง ในโอกาสเดินทาง มาร่วมประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ และนำชมวัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ

ข่าวยอดนิยม
ข่าวล่าสุด
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 450,984