ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.

สำนักพระราชวัง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ห้วงกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ – เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นการปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนาส่วนตัวของแต่ละบุคคล ในเวลาและสถานที่สุดแต่สะดวก โดยปฎิบัติเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที ต่อวัน เพื่อถวายเป็นพระกุศล

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดให้เข้าบริจาคโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสร้างและตั้งกองทุนสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ และรับปูชนียมงคลวัตถุ พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ “อายุวัฒน์” และจองพระพุทธวรายุวัฒนศาสดา ได้ที่อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ ๑ (อาคารหน้าวัดด้านซ้ายของพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม) ทุกวันตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น.

อนึ่ง พระกริ่งและพระชัยวัฒน์อายุวัฒน์ ผู้โดยเสด็จพระกุศลสามารถรับไปในวันที่บริจาคบูชา ส่วนพระพุทธวรายุวัฒนศาสดา ผู้โดยเสด็จพระกุศลสามารถรับได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับจองจะได้ประสานงานแจ้งรายละเอียดกำหนดการรับ ณ ที่จองต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ที่

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๒ ๓๙๓๐, ๐๒ ๒๒๒ ๓๙๒๒

และ Line Official Account: @ayuvadhana


ข่าวยอดนิยม
ข่าวล่าสุด
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 450,959