ประชุมเชิงวิชาการ

“ทิศทางการศึกษาพระปริยัติธรรม”

จากกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 สู่พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 

หลายประเด็น หลากคำถาม ที่สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา อยากรู้ เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมที่สอดรับกับกฎหมายการศึกษาดังกล่าว

จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พบกัน 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


image รูปภาพ

ข่าวยอดนิยม
ข่าวล่าสุด
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 450,984